Σύνδεση


Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση..

Ανακοίνωση Συντονιστικού 3ΕΑΑ 2 4 2016