Σύνδεση


Με αφορμή την θέση που εκφράστηκε από Τομέα Άμυνας Κόμματος και την πρόταση που διατυπώθηκε περί κατάργησης της Στρατιωτικής Σχολής Αξκων Σωμάτων, το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών εξέδωσε ανακοίνωση, το πλήρες κείμενο της οποίας θα δείτε εδώ.