Σύνδεση


Σας παραθέτουμε επιστολή του Επιτίμου Προέδρου Σ.Α.Σ κ. Παναγιώτη Καράμπελα πρός τον κ. ΥΕΘΑ για το θέμα της ενοποίησης των Σχολών Υπαξιωματικών της Π.Α.

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο.
ΘΕΜΑ: Ενοποίηση ΑΣΣΥ Π.Α Βόλος 4-2-2016
ΚΟΙΝ.: Α/ΓΕΑ, Σύλλογο Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ), ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ

Κύριε Υπουργέ,
Κυκλοφορούν έντονα πληροφορίες ότι έχετε δώσει οδηγίες για την συγκρότηση και έγκριση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την επωνυμία, οργάνωση και λειτουργία των υπό ενοποίηση ΑΣΣΥ της Πολεμικής Αεροπορίας.
Παρά το ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) – του οποίου υπήρξα Πρόεδρος όταν είχε αρχικά ανακύψει θέμα ενοποίησης των υπόψη σχολών – με την εμπειρία και τη γνώση της διαχρονικής διαδρομής και λειτουργίας των υπόψη σχολών - και ιδιαιτέρως της ΣΤΥΑ – είχε συγκροτήσει επιτροπή η οποία συνέταξε ειδική Μελέτη την οποία και υπέβαλλε στη ΔΑΕ (Διοικητής Υπτχος Γ. Αυλωνίτης) και μεταγενέστερη (2009) επικαιροποίησή της.
Παρ’ όλα αυτά διαπιστώσαμε αργότερα ότι το ΑΑΣ εξέδωσε την υπ. αριθμ. 119/11-5-2010 γνωμάτευση, σχετικά με την ¨ Σύσταση Σχολής Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.) ¨. Ο κ. Α/ΓΕΑ την 5-5-2011 υπέβαλε επί τούτου σχετική εισήγηση (ενημερωτικό σημείωμα) προς τον κ. ΥΕΘΑ, προφανώς για έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
Οι υπόψη ενέργειες αποκαλύπτουν ότι ή το ΑΑΣ αγνόησε ή δεν του ετέθη υπόψη η προαναφερθείσα επισταμένη και απόλυτα τεκμηριωμένη μελέτη του ΣΑΣ, για λόγους που κατά την εκτίμησή μου υποκρύπτουν τόσο αντιλήψεις υποβάθμισης του κύρους των υπόψη σχολών, όσο και το κυριότερο την επίτευξη του στόχου κάποιων ¨διαχρονικών εισηγητών¨ από ετών (1973-74) για εξέλιξη των αποφοίτων των σχολών αυτών μέχρι του βαθμού του Ανθυπασπιστή!!,
Όπως είναι ευκόλως αντιληπτό, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χρήζει άμεσης και σε βάθος μελέτη του, δεδομένου ότι αφορά πάνω από 16.000 αποφοίτους και των τριών υπό ενοποίηση σχολών.
Μέχρι σήμερα, προσωπικά έχω εκθέσει τις απόψεις και σοβαρές ανησυχίες μου στον κ. Α/ΓΕΑ (18-9-2014) και έχω αρθρογραφήσει σχετικά - και από ότι γνωρίζω και ο ΣΑΣ. Παρά ταύτα, οι πληροφορίες που προανέφερα, δεν υποδηλώνουν ότι έχουν προβληματίσει ανάλογα τους εμπλεκόμενους με το όλο θέμα.
Αισθανόμενος το χρέος μου ως Επιτίμου Προέδρου του ΣΑΣ, αλλά και ως Προέδρου του όταν το όλο θέμα ανέκυψε και με υψηλή ευθύνη υποβάλαμε αρμοδίως σχετική μελέτη, αναγκάζομαι να απευθυνθώ σε σας, πλέον, καταθέτοντας παρακάτω σχετικά αναλυτικά στοιχεία – εξ ανάγκης είναι μεγάλης έκτασης – γιατί φοβούμαι ότι ο καθένας με την ποιότητα ενημέρωσης που έχει επί του συγκεκριμένου θέματος θα αναλάβει και την αναλογούσα πρωτοβουλία-ευθύνη για τις τελικές κρίσιμες αποφάσεις που επιβάλλεται να ληφθούν επί τούτου. Εν προκειμένω αν ετοιμάζετε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο αν είναι όπως οι λίγες πληροφορίες έχουν φτάσει σε εμάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι εντυπώσεις, αλλά και οι εξ αυτού αντιδράσεις θα είναι εξαιρετικά έντονες από ΟΛΟΥΣ τους αποφοίτους των υπόψη σχολών, οι οποίοι θα διαπιστώσουν ότι και εσείς εγκρίνατε σκοπιμότητες, ως ανταπόδοση ευχαριστιών στο διαχρονικό έργο, αλλά και αίμα που κάποιοι από αυτούς έχουν προσφέρει, πιστοί στον όρκο τους και στις προοπτικές των σχολών τους για ένα καλλίτερο μέλλον και προσφορά στην πατρίδα. Είναι η τέταρτη από το 1973 επιχείρηση υποβάθμισης των σχολών και της εξέλιξης των αποφοίτων τους! Και εννοούν να συνεχίζουν με προοπτικές μέσα από νόμους και διατάγματα.
Είναι απογοητευτικό και λυπηρό πως παρά τη σημαντικότητα των στοιχείων αυτών - που είναι και ένα δείγμα σοβαρού προβληματισμού και αυτονόητου καθήκοντος του ΣΑΣ να συμβάλει με την εμπειρία και γνώση αξιόλογων μελών του, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα - κάποιοι, για δικούς τους λόγους, τουλάχιστον, τα αγνόησαν ή και δεν τα έθεσαν υπόψη των Μελών του συγκεκριμένου ΑΑΣ:
Τα στοιχεία αυτά είναι:
• Στην υπόψη μελέτη, που προανέφερα, μεταξύ των άλλων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των υπόψη σχολών, τεκμηριωνόταν η εξ αντικειμένου ανάγκη, όπως ο τίτλος των ενιαίων, πλέον, σχολών, να είναι Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
• Το προσδιοριστικό, Τεχνολογικά, αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης του επιπέδου παιδείας και του περιγράμματος σπουδών και δεν προσδιορίζει αποκλειστικά τεχνικές ειδικότητες, όπως τούτο σημβαίνει και για τα ΤΕΙ. Αφετηρία του σκεπτικού ήταν ότι όταν οι παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα εκπαίδευσης με το Ν. 2913/01, τα ΤΕΙ ανήκαν στην ίδια βαθμίδα (Ανώτερη) και υπό τον τίτλο τους ως Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), πέραν τεχνικών ειδικοτήτων, περιλάμβαναν και ειδικότητες μη τεχνικές, όπως διοικητικών, εφοδιασμού, νοσηλευτών, οικονομικού, τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειας κ.α.
• Η ΠΑ είναι κατ’ εξοχήν τεχνολογικό όπλο (όπως εξελίσσονται πλέον και τα άλλα δύο όπλα των ΕΔ μετά τις εξελίξεις των οπλικών συστημάτων).
• Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών
• Η ΣΤΥΑ είναι η μεγαλύτερη, πολυαριθμότερη και αντιπροσωπευτικότερη σχολή της ΠΑ σε σπουδαστές και αποφοίτους.
• Και οι δύο άλλες σχολές (ΣΥΔ και ΣΙΡ) έχουν διαχρονικά προσαρμοστεί ανάλογα, προς τη διάρκεια φοίτησης και τα προγράμματα σπουδών τους.
• Το προσδιοριστικό, Ιδρύματα - και όχι Υπαξιωματικών - εισάγεται για ανάλογη εναρμόνιση προς τα ΤΕΙ, όπως έχει γίνει με τα ΑΣΕΙ προς τα ΑΕΙ ( Ν. 3187/03) Έτσι, κάτω από τον τίτλο Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας, να υπάρχουν οι ενοποιούμενες τρεις σχολές της Π.Α (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ). Οι ενοποιούμενες σχολές ως κατευθύνσεις-τμήματα, υπό τον τίτλο αυτό (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), με ανάλογη προσαρμογή και των τίτλων των ειδικοτήτων τους, να διατηρούν και τους ιστορικούς τίτλους των (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ). Ο τίτλος αυτός, κατά την εκτίμηση του ΣΑΣ, θα μπορούσε, στη συνέχεια, για ανάλογους λόγους, να αποτελέσει πρόκριμα για ονομασία όλων των σχολών ΑΣΣΥ των ΕΔ, - κατά τα ΑΣΕΙ - ως Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΤΕΙ) ΕΔ , όταν ακολουθήσει η εκκρεμούσα σχετική διαδικασία αναβάθμισης και των σπουδών σε τριετή κύκλο σπουδών.
Δυστυχώς, όμως, κάποιοι με την εμμονή τους στη χρησιμοποίηση του συνθετικού-προσδιοριστικού ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, για χρόνια αναζητούν τρόπο και χρόνο-συγκυρία ηγεσιών για απαξίωση-υποβάθμιση των υπόψη σχολών - και ειδικότερα της ΣΤΥΑ - και των αποφοίτων τους, με απώτερο σκοπό, αφενός την εκμετάλλευση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων Αξιωματικών, αφετέρου - και το κυριότερο - τη δημιουργία μιας νέας σχολής-κλάδου Μονίμων Υπαξιωματικών. Προς τούτο εσκεμμένα και ο προτεινόμενος τίτλος με το μελλοντικά εκμεταλλεύσιμο στοιχείο-συνθετικό "Υπαξιωματικών", επικαλούμενοι συνεχώς μοντέλα άλλων χωρών, οι οποίες από συστάσεως των αεροποριών τους είχαν επιλέξει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο-σώμα Υπαξιωματικών. Αποκρύπτουν, όμως, δύο βασικά στοιχεία, από τις επιλογές και τους σχεδιασμούς των:
Πρώτον ότι το σώμα Υπαξιωματικών των χωρών που επικαλούνται προέρχεται από ένα είδος εθελοντών χωρίς καμία ανάλογη με τη ΣΤΥΑ - και τις άλλες δύο σχολές - ακαδημαϊκή, επαγγελματική. και στρατιωτική εκπαίδευση. Ότι μετά από ειδικές εκπαιδεύσεις των και σε σχολεία διαμόρφωσης στελεχών, ο αρχαιότερος και ικανότερος Αρχισμηνίας Διοίκησης, Chief Master Sergeant of Air Force, τοποθετείται, ως μορφή δίδυμης εξουσίας, κάτω και δίπλα από τον Αρχηγό Αεροπορίας, Αυτός μαζί με τον Υπουργό της Αεροπορίας, τον Αρχηγό του Επιτελείου και τον Υπαρχηγό θεωρείται ως η ανώτατη ηγεσία της Αεροπορίας, ενώ βάση πρωτοκόλλου φέρει βαθμό ισάξιο με Αντιπτέραρχο. Στα καθήκοντα του Αρχισμηνία αυτού είναι να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους στρατιωτικούς και πολιτικούς του προϊστάμενους, μέλη της κυβέρνησης όλων των επιπέδων, όπως και να καταθέτει στην επιτροπή της γερουσίας για θέματα που αφορούν: τα εισοδήματα, τις συνθήκες διαβίωσης, την ετοιμότητα, το ηθικό, την κατάλληλη αξιοποίηση και την πρόοδο των υπαξιωματικών, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα τα συμφέροντά τους. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επικεφαλής Αεροπορικής Δύναμης και κάθε διοικητή μονάδας, όπου υπάρχει και εκεί ένας Αρχισμηνίας Διοίκησης (Command Chief Master Sergeant). Τέλος, κάτω και δίπλα από κάθε Μοίραρχο υπάρχει ένας υπαξιωματικός με το τίτλο του First Sergeant. Είναι, όμως, βέβαιο - από γενικές συζητήσεις-ανταλλαγές απόψεων - και αυτονόητο ότι εδώ κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί με Ελληνική ¨κουλτούρα¨ πλήρως ελεγχομένων και κατευθυνόμενων-εντελομένων Υπαξιωματικών από την ηγετική ιεραρχία των Αξιωματικών. Θα είναι, δηλαδή, οι Υπαξιωματικοί μόνο εκτελεστικά όργανα.
Δεύτερον και κυριότερο, παραγνωρίζουν την πολυετή προσφορά των αποφοίτων ΣΤΥΑ - και όχι μόνο - ως Υπαξιωματικών και Αξιωματικών, από ποικίλες θέσεις εργασίας και ευθύνης. Εν προκειμένω, για τη ΣΤΥΑ από την οποία προέρχομαι και πολύ καλά γνωρίζω, πρόκειται για ένα έργο και προσφορά, ακόμη και φόρου αίματος (πεσόντες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος) πάνω από εξήντα (65) χρόνια, αναγνωρισμένα με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από ηγεσίες της ΠΑ και όχι μόνο. Αυτό το έργο-προσφορά, κάποιοι δεν το συνεκτιμούν, αλλά επιδιώκουν πειράματα με δήθεν κάτι καινούργιο και άγνωστης προσαρμοστικότητας-αποτελεσματικότητας στην Ελληνική πραγματικότητα, στην ετοιμότητα και μαχητικότητα της ΠΑ. Πειράματα, δηλαδή, σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο, με αμφίβολη επιτυχία στη συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πανάκριβων οπλικών συστημάτων, αξίας δισεκατομμυρίων, πληρωμένα από τον ιδρώτα και τις στερήσεις του Ελληνικού λαού;
Κύριε Υπουργέ, η παντελής έλλειψη κάποιας επικοινωνίας, ενδιαφέροντος ή αναζήτησης διευκρινήσεων από το ΓΕΑ, επί της μελέτης-πρότασης του ΣΑΣ - παρά το ότι με την αρχική πρόταση διαφάνηκε πρόθεση της τότε ηγεσίας, να την μελετήσει σοβαρά και να συζητήσει για την βέλτιστη τελική εισήγηση - είναι μια επιπρόσθετη ένδειξη (ίσως και απόδειξη) ότι οι διαχρονικές σκοπιμότητες για υποβάθμιση των σχολών ΑΣΣΥ της ΠΑ - και ιδιαίτερα της ΣΤΥΑ - εξακολουθούν να προλειαίνουν το έδαφος και να αναζητούν την κατάλληλη ώρα (timing) για το τελικό ¨κτύπημα¨. Τι άλλο να υποθέσει κανείς όταν τελικά μαθαίνουμε την προαναφερθείσα γνωμάτευση του ΑΑΣ, όπου αγνοήθηκαν παντελώς οι τεκμηριωμένες προτάσεις του Συλλόγου, αλλά και το πιο πρόσφατο για συγκρότηση Προεδρικού Διατάγματος!!!
Φαίνεται ότι οι υπηρετούντες αυτές τις σκοπιμότητες αγνοούν ή παραγνωρίζουν, ότι πολλοί που εισήχθησαν σε αυτές τις σχολές θα μπορούσαν να εισαχθούν σε πολλά ΑΣΕΙ ή και πανεπιστημιακές σχολές!! Αυτό ενοχλεί και ίσως θα πρέπει να διαγραφεί κάθε δυνατότητα σύγκρισης, με την κατάργηση των ΑΣΣΥ!! Είναι γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση με τον υπερβολικό αριθμό Αξιωματικών και ιδιαίτερα ανωτάτων - σε όλα τα όπλα - είναι ένα εκ των αντικειμένων εξορθολογισμού της σύνθεσης των ΕΔ. Όμως, με την αφαίρεση μόνο (ή και προσπορισμό) των θέσεων Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και της εκ τούτου υποτιθέμενης μείωσης του λειτουργικού κόστους, είναι εξ αντικειμένου αδύνατον να αποπροσανατολίσει, αλλά και να υπηρετήσει το σωστό τρόπο υλοποίησης των σχετικών οδηγιών, που κατά καιρούς δίνονται, ιδιαίτερα, από αρμόδιους συμμαχικούς φορείς (ΝΑΤΟ, ΕΕ κ.λ.π). Φοβούμαι, ότι τη σχετική ηρεμία στις ΕΔ, θα την φορτίσουν με σοβαρές αναταράξεις, αυτές οι επίπλαστες ¨μελέτες¨ .
Κύριε Υπουργέ, σκοπός της παρούσας, δεν είναι να αμφισβητηθούν η αρμοδιότητα και οι αποφάσεις του ΑΑΣ. Σε καμία περίπτωση. Όμως, πώς μπορεί να χαρακτηρίσει, κάποιος, αυτή τη γνωμάτευση του ΑΑΣ και των ανάλογων εισηγήσεων της ΠΑ; Και πώς μπορεί κανείς να αγνοήσει τα όσα κάποιοι επιμένουν να σχεδιάζουν, παραβλέποντας το πραγματικό συμφέρον των ΕΔ; Κάποιοι πολιτικοί, βέβαια, με ενίοτε με αντιμιλιταριστικές απόψεις τους, έξω από την Ελληνική πραγματικότητα, νομίζουν ότι με τέτοια πειράματα μπορεί να φέρουν το νέο. Οι στρατιωτικοί, όμως; Εύλογα, λοιπόν, ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα, που δεν είναι χρήσιμο να αποσιωπηθούν. Σε σας, πλέον ανήκει ο τελευταίος λόγος. Έκαστος κατά το τελευταίο εκβάν κρίνεται, είναι ένα σημαντικό καταστάλαγμα της σοφίας των προγόνων μας.
Προσβλέποντας στην προσωπική αξιολόγηση των αναφερομένων και λήψη κρίσιμων αποφάσων,
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.
Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)