Σύνδεση


Η σύνθεση του νεου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε απο τις αρχαιρεσίες της 23 Ιανουαρίου 2016 έχει ώς εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1 ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4 ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
6 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε
8 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε
9 ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε
10 ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε
11 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ