Σύνδεση


Σήμερα Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΑΑ, σύσκεψη των Ενώσεων / Ομοσπονδιών / Φορέων που υπογράφουν και εκπροσωπούν εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και συζήτησαν / εξέτασαν το ασφαλιστικό / συνταξιοδοτικό όπως έχει δημοσιοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.
Το σύνολο των συμμετεχόντων εξέφρασε την αντίθεση / διαφωνία του για το υπό συζήτηση σχέδιο του ασφαλιστικού / συνταξιοδοτικού.
Τρόποι δράσης θα δημοσιοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση / δελτίο τύπου
Μετέχοντες Φορείς
Ν.Π.Δ.Δ
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
Ν.Π.Ι.Δ
Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (Ε.Σ.Μ.Α)
Κίνηση για την Εθνική Άμυνα (Κ.ΕΘ.Α)
Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΑΠΣ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Πεσόντων Αεροπόρων (ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α)
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν)
Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Α.ΙΡ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ)
Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α)