Σύνδεση


Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Αθηνών αποτελούμενη εκ των :

1. Εμμανουήλ Δαμηλάκη, ως Πρόεδρο

2. Μιχαήλ Παραδεισανό, ως Μέλος

3. Δημήτριο Κωφόπουλο ως Μέλος

Διενήργησε τις αρχαιρεσίες της 23 – 01 – 2016 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΣ, Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Τοπικού Εκπροσώπου του Συλλόγου.

Μετά την συγκέντρωση όλων των πρωτοτύπων πρακτικών των κατά τόπους Εφορευτικών Επιτροπών και λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση υποψηφίου με αρ. πρωτοκόλλου 72/26-01-2016 για επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων του εκλογικού τμήματος των Αθηνών , προέκυψαν τα παρακάτω τελικά επίσημα αποτελέσματα:

Α. Για τις θέσεις Μέλους Δ.Σ Σ.Α.Σ

1. Ψήφισαν: 635

2. Έγκυρα:  631

3. Άκυρα:        4

4. Λευκά:        0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος Καταστατικού, έχουμε:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΑΝΑΠΛ.
1 ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 482 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 369 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 343 ΑΝ. ΑΝΤ/ΔΡΟΣ  
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 328 4ος  
5 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 226 5ος  
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 183 6ος  
7 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 180 7ος  
8 ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 176 8ος  
9 ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 9ος  
10 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 161 10ος  
11 ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 158 11ος  
12 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 145   1ος
13 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 145   2ος
14 ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 125   3ος
15 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 97   4ος
16 ΔΕΓΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 91   5ος
17 ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 87   6ος
18 ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73   7ος
19 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 68   8ος
20 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 67   9ος
21 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56   10ος
22 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37   11ος

 

Β. Για τις θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής

1. Ψήφισαν: 635

2. Έγκυρα: 616

3. Άκυρα: 14

4. Λευκά: 5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος Καταστατικού, έχουμε:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΑΝΑΠΛ.
1 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 342 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
2 ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 167 ΜΕΛΟΣ  
3 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 130 ΜΕΛΟΣ  
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 112   1ος
5 ΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 107   2ος
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100   3ος
7 ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 74   4ος
8 ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49   5ος
9 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 46   6ος
10 ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 35   7ος

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των δύο πρώτων αναπληρωματικών που ισοψήφισαν έγινε με κλήρωση που διενήργησε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα.