Σύνδεση


FEK 878116370

Σημέρα την 19-01-2016 εκδόθηκε το ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 13 , τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τόμέα, στο οποίο αναφέρεται η Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

Η έναρξη της θητείας του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α καθορίζεται η 01 Φεβρουαρίου 2016.

Ολόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ.