Σύνδεση


                                                   stya         SAS

Την Πέμπτη 29η Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποτελούμενη από τους κ.κ. Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς - Πρόεδρο, τον Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο Τρέσσο - Αντιπρόεδρο και Σμηναγό ε.α. Νικόλαο Βούλγαρη - Γενικό Γραμματέα πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην Σχολή μας όπου συναντήθηκε με τον κ. Διοικητή της Σχολής Ταξίαρχο (Ι) κ. Κωνσταντίνο Σεβαστάτο και τον Υποδιοικητή Σμήναρχο (Μ) κ. Ρούγγα.
Ο Σύλλογος προσέφερε στον κ. Διοικητή της Σχολής την αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων την οποία είχε εκδώσει ο Σύλλογος για τον εορτασμό των 60 χρόνων της ΣΤΥΑ το 2009. Επίσης παρέδωσε 35 συγγράμματα προσφορά του κ. Αβραμίδη με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» για να παραδοθούν στους Δοκίμους με την ειδικότητα Τ/Η.
Στην συνέχεια επακολούθησε ανταλλαγή απόψεων , σε ιδιαίτερο εξαιρετικό κλίμα, με θέμα την ουσιαστική αναβάθμιση της Σχολής όπου καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση πρέπει να έχει ως κύριους άξονες τα εξής σημεία:
1. Καθορισμός πολιτικής χρησιμοποίησης των Αποφοίτων της Σχολής.
2. Θεσμοθέτηση του Νομικού πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής ειδικά μετά την σχεδιαζόμενη ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών της Π.Α. και πιθανή διατήρηση του ιστορικού τίτλου της Σχολής ως ΣΤΥΑ.
3. Στελέχωση κατάλληλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
4. Αξιοποίηση αχρησιμοποίητων χώρων Αεροδρομίου για δημιουργία εργαστηρίων.
5. Κατοχύρωση Πτυχιακής Εργασίας Αποφοίτων.
6. Κατοχύρωση Πτυχίου .
Ο κ. Διοικητής μας ευχαρίστησε για την επίσκεψη και τόνισε ότι επιθυμεί να είμαστε σε ένα ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με σκοπό να υπάρχει συνεργασία προς όφελος της Σχολής. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου διαβεβαίωσε τον κ. Διοικητή ότι πρόθεση του Συλλόγου να είναι αρωγός στις προσπάθειες της Διοίκησης της Σχολής για περαιτέρω αναβάθμιση της και επίλυσης τυχόν προβλημάτων.