Σύνδεση


sas_new

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Σ.Α.Σ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ      05 – 03 – 1982  ΕΩΣ 16 – 10 – 1982

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ     16 – 10 – 1982  ΕΩΣ 02 – 02 – 1985 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ     02 – 02 – 1985  ΕΩΣ 17 – 01 – 1987 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ     17 – 01 – 1987  ΕΩΣ 04 – 02 – 1995 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ               04 – 02 – 1995 ΕΩΣ 30 – 01 – 1999 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ         30 – 01 – 1999 ΕΩΣ  27 – 01 – 2001 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ              27 – 01 – 2001 ΕΩΣ 15 – 09 – 2004 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ     15 – 09 – 2004 ΕΩΣ 27 – 01 – 2007 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ        27 – 01 – 2007 ΕΩΣ  30 – 01 – 2010 

ΠΙΕΡΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ                     30 – 01 – 2010 ΕΩΣ  07 - 07 - 2011 

ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   08 - 07 - 2011 ΕΩΣ  28 - 01 - 2013 

ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              29 - 01 - 2013